Neujahrsmorgen

Auf den Piratenbändern sind/waren am Neujahrsmorgen

Auf den Piratenbändern sind/waren am Neujahrsmorgen auch schon ein paar Stationen aktiv:
5780 kHz Radio Harmony
5884 kHz
6205 kHz Laser Hot Hits
6230 kHz Coast FM
6281 kHz Flashback Music Radio
6305 kHz
6875 kHz Radio Europe