Artikel

De hat Recht. Alt nees. De ass d’Wuerzel vum Iwwel.

De hat Recht. Alt nees. De ass d’Wuerzel vum Iwwel. E gehéiert a d’Geschichtsbicher verbannt!
Grousse Merci dem vum ⁦⁩ fir dee wonnerbar éierlechen Artikel!